Hírek

Óvodai beíratás 2017

ovibeir2017

Hulladékszállítási naptár 2017

Az itt letölthető PDF dokumentumban megnézheti, hogy 2017-ben mely napokon van betervezve a hulladék elszállítása.

Lomtalanítási hírdetmény

Somogyvár Község Önkormányzata - a PELSO-KOM Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján - értesíti a lakosságot, hogy

2017. április 18-án (kedden)
LOMTALANÍTÁS lesz.

Kérjük, hogy a lomhulladékot egymástól elkülönítve a szállítás napján szíveskedjenek ingatlanuk elé kihelyezni.

Lomhulladék, mely ELSZÁLLÍTÁSRA KERÜL:
Nagyobb méretű, hulladékká vált háztartási felszerelési tárgyak és eszközök, melyek a rendszeres vegyes kommunális hulladékgyűjtés alkalmával a méretüknél fogva nem helyezhetőek el a gyűjtőedényzetben.

Nem tartozik a lomtalanítás tárgykörébe, ezért NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA:

  • veszélyes hulladék (pl: festék illetve festékes doboz, vegyszeres dobozok, hígító, pala, akkumulátor, gumiabroncs stb.)
  • építési, bontási hulladék (pl: törmelék, bontott ajtó, ablak, kőzetgyapot stb.)
  • elektronikai hulladék (pl: hűtő, TV és egyéb elektronikai háztartási eszközök)
  • zöldhulladék (pl: faág, nyesedék, falevél stb.)
  • szelektív hulladék (pl: újságpapír, könyv stb.)
  • kommunális hulladék (gyűjtőedényzetben elhelyezhető vegyes kommunális hulladék)
  • gazdálkodó szervezetek által kihelyezett hulladék.

Köszönjük, hogy együttműködésükkel segítik a szolgáltató munkáját!

Lakossági fórum

Lakossági fórum

a Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona kiváltásáról

Somogyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy a Kéthely, Magyari u. 35. sz. alatti fogyatékosok otthona kiváltása tárgyában lakossági fórumot tart.

Az esemény helye és ideje:
SOMOGYVÁR, IKSZT ÉPÜLETE (8698 Somogyvár, Kossuth L. utca 11.)
2017. március 09. (csütörtök) 16:00

Tájékoztató előadást tartja: Tóth László Norbert a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltségének Igazgatója.

A fórumon várhatóan részt vesz Móring József Attila országgyűlési képviselő, valamint Bátori Zsolt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója is.

A fórumon bemutatásra kerül az a Kormányzati program, amely a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltásáról, és a lakók igényeire épülő, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakításáról szól.

A kiváltás során létrejövő új lakhatási szolgáltatások keretében Somogyvár és Öreglak községekben 3-3 db, egyenként legfeljebb 12 fő számára otthont adó lakóház, lakóotthon kerülne kialakításra, mellyel településenként 15-20 fő számára létesülhetne hosszú távon munkahely.

A beruházások tervezett helyszínei:

  • Somogyvár, Kossuth Lajos utcai ingatlanon 1 db 12 fős lakóotthon elhelyezése (a régi "Pipacs" Gyermekotthon helyszínén)
  • Somogyvár, Petőfi utcában kettő önkormányzati ingatlanon egyenként 12 fős lakóotthon elhelyezése (jelenleg önkormányzati tulajdonú építési telek területén kerülne kialakításra)

A lakóotthonok kialakítását a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Uniós források felhasználásával kívánja megvalósítani. A beruházással létrejött lakóotthonokat az állam fogja fenntartani.

A beruházás várhatóan 2018. év végén fejeződik be.

A fórumon lehetőség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések, észrevételek megvitatására.