Lomtalanítási hírdetmény

Somogyvár Község Önkormányzata - a PELSO-KOM Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján - értesíti a lakosságot, hogy

2017. április 18-án (kedden)
LOMTALANÍTÁS lesz.

Kérjük, hogy a lomhulladékot egymástól elkülönítve a szállítás napján szíveskedjenek ingatlanuk elé kihelyezni.

Lomhulladék, mely ELSZÁLLÍTÁSRA KERÜL:
Nagyobb méretű, hulladékká vált háztartási felszerelési tárgyak és eszközök, melyek a rendszeres vegyes kommunális hulladékgyűjtés alkalmával a méretüknél fogva nem helyezhetőek el a gyűjtőedényzetben.

Nem tartozik a lomtalanítás tárgykörébe, ezért NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA:

  • veszélyes hulladék (pl: festék illetve festékes doboz, vegyszeres dobozok, hígító, pala, akkumulátor, gumiabroncs stb.)
  • építési, bontási hulladék (pl: törmelék, bontott ajtó, ablak, kőzetgyapot stb.)
  • elektronikai hulladék (pl: hűtő, TV és egyéb elektronikai háztartási eszközök)
  • zöldhulladék (pl: faág, nyesedék, falevél stb.)
  • szelektív hulladék (pl: újságpapír, könyv stb.)
  • kommunális hulladék (gyűjtőedényzetben elhelyezhető vegyes kommunális hulladék)
  • gazdálkodó szervezetek által kihelyezett hulladék.

Köszönjük, hogy együttműködésükkel segítik a szolgáltató munkáját!