Új perspektívák a gondolkodásban

Konfliktuskezelési képzés Somogyváron

1

A konfliktusokat legjobb lenne kitörölni a mindennapjainkból, valahogy mégis részei az életünknek. A kérdés az miként próbáljuk megoldani őket, elhisszük-e lehet másképp, hogy sok esetben rajtunk múlik, hogyan kerülünk ki egy-egy feszültségteli helyzetből.
Hogy ez a bennünk lévő képesség igenis változtatható és fejleszthető arról Sütő Magdolna és Mundrucz Anett budapesti trénerek szolgáltak meggyőző érvekkel Somogyváron.

Az úgynevezett resztoratív képzésnek május első hétvégéjén Somogyvár adott otthont nyitott és tenni akaró lokálpatriótáknak köszönhetően. Míg a polgármesteri hivatal készséggel támogatta az eseményt a helyszín biztosításával, Nemes Endre vállalkozó ballonos víz felajánlásával érzékeltette, ebben a somogyi községben örömmel fogadják az idelátogatókat.

A kezdeményezés célja az újfajta konfliktuskezelési gondolkodásmód megismertetése és meghonosítása Somogy megyében, ezzel hozzájárulva a gondolkodásmód formálásához.

Magát a módszert már több évtizede sikeresen alkalmazzák a világ számos pontján elsősorban az oktatásban, igazságszolgáltatásban, gyermek- és családvédelemben, illetve különféle mediációs programok keretén belül.
Hazai elterjedésében úttörő szerepet vállalt fel a budapesti Zöld Kakas Líceum, amely a tanulási nehézséggel küzdő gyerekek hatékony életút támogatása miatt vált méltán ismertté.

2

A resztoratív módszer egy újfajta szemléleten alapul, melynek fő alapelve a konfliktus rendezésén túl, a konfliktus által érintett személyek és közösségek belső kapcsolatainak hosszú távú helyreállítása. Egyik erőssége, hogy sokrétűen alkalmazható a hétköznapi életben foglalkozástól függetlenül - ezt jól demonstrálta, hogy a résztvevők között a pszichológusok, tanárok és az élet más területén dolgozók egyaránt jelen voltak.
A képzés során a trénerek olyan kommunikációs és problémamegoldó technikákat ismertettek, amelyekkel egyrészt konfliktushelyzetben könnyebbé válik a viselkedés kezelése, másrészt az érintett személyekkel, közösségekkel való együttműködés. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, a módszer igen hatékonyan szolgálja a különféle kortársi, családi, lakó-, illetve munkaközösségek kapcsolatrendszerének erősítését. A szemlélet az iskolai életben pedig azt az újszerűséget jeleníti meg, hogy szabályok megszegése esetén a következményekről a felnőttek nem a gyerekek kizárásával döntenek, hanem a diákokat bevonva, közösen oldják meg a felmerülő problémákat.

A kétnapos tréningen - ami nem mellesleg közösségépítésnek is nagyszerű alkalom volt - gyakorlatorientált feladatokon keresztül lehetett megismerni a resztoratív technika lényegesebb tartalmi elemeit úgy, mint a konfliktusok kialakulásának fázisait, a "helyreállító" szemlélet elméleti hátterét, kérdezési módjait és eljárásait.
Ma már egyre több szó esik a feszültséggel terhelt emberi kapcsolatokról, így nagy felelőssége van mindannyiunknak abban, hogy nyitottak legyünk új és hatékony problémakezelések iránt. A somogyvári szervezők előremutató kezdeményezése éppen ezért nagyon időszerű.
A képzés végül azzal a reménykeltő ígérettel zárult, hogy a résztvevők magukkal viszik az itt tanultakat saját családjukba, munkahelyükre, és környezetüknek ezáltal egy olyan mintát adnak, amely az együttműködésről és egymás valódi megértéséről szól.