Hírek

Hirdetmény

Somogyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíteni kívánja az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező MTZ-82,2 típusú (évj.: 2003., 4308 üzemóra, teljesítmény: 60 kW) traktort az alábbiak szerint:
Az értékesítésre szánt jármű megtekinthetésére Gyurákovics László polgármesterrel történő előzetes egyeztetés alapján van lehetőség.
A jármű irányára 2.600.000,- Ft.
Az ajánlatokat, azok beérkezését követő képviselő-testületi ülésen, nyilvános ülés keretében tárgyalja meg a képviselő-testület.
Amennyiben a legmagasabb árat ajánló vevőjelölttel az értékesítést követő 3 munkanapon belül az adás-vételi szerződés megkötésére nem kerül sor, a vevőjelölt helyébe automatikusan a második legmagasabb ajánlatot adó lép és a szerződést az önkormányzat vele köti meg;
A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételt visszavonja, illetve az eljárást érvénytelenítse. Az ajánlattétel visszavonásáról, illetve az érvénytelenítésről az önkormányzat honlapján közleményt tesz közzé.

Érdeklődni személyesen az önkormányzaton lehet.

Hulladékszállítási naptár 2017

Az itt letölthető PDF dokumentumban megnézheti, hogy 2017-ben mely napokon van betervezve a hulladék elszállítása.

Lomtalanítási hírdetmény

Somogyvár Község Önkormányzata - a PELSO-KOM Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján - értesíti a lakosságot, hogy

2017. április 18-án (kedden)
LOMTALANÍTÁS lesz.

Kérjük, hogy a lomhulladékot egymástól elkülönítve a szállítás napján szíveskedjenek ingatlanuk elé kihelyezni.

Lomhulladék, mely ELSZÁLLÍTÁSRA KERÜL:
Nagyobb méretű, hulladékká vált háztartási felszerelési tárgyak és eszközök, melyek a rendszeres vegyes kommunális hulladékgyűjtés alkalmával a méretüknél fogva nem helyezhetőek el a gyűjtőedényzetben.

Nem tartozik a lomtalanítás tárgykörébe, ezért NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA:

  • veszélyes hulladék (pl: festék illetve festékes doboz, vegyszeres dobozok, hígító, pala, akkumulátor, gumiabroncs stb.)
  • építési, bontási hulladék (pl: törmelék, bontott ajtó, ablak, kőzetgyapot stb.)
  • elektronikai hulladék (pl: hűtő, TV és egyéb elektronikai háztartási eszközök)
  • zöldhulladék (pl: faág, nyesedék, falevél stb.)
  • szelektív hulladék (pl: újságpapír, könyv stb.)
  • kommunális hulladék (gyűjtőedényzetben elhelyezhető vegyes kommunális hulladék)
  • gazdálkodó szervezetek által kihelyezett hulladék.

Köszönjük, hogy együttműködésükkel segítik a szolgáltató munkáját!

Lakossági fórum

Lakossági fórum

a Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona kiváltásáról

Somogyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy a Kéthely, Magyari u. 35. sz. alatti fogyatékosok otthona kiváltása tárgyában lakossági fórumot tart.

Az esemény helye és ideje:
SOMOGYVÁR, IKSZT ÉPÜLETE (8698 Somogyvár, Kossuth L. utca 11.)
2017. március 09. (csütörtök) 16:00

Tájékoztató előadást tartja: Tóth László Norbert a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltségének Igazgatója.

A fórumon várhatóan részt vesz Móring József Attila országgyűlési képviselő, valamint Bátori Zsolt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója is.

A fórumon bemutatásra kerül az a Kormányzati program, amely a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltásáról, és a lakók igényeire épülő, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakításáról szól.

A kiváltás során létrejövő új lakhatási szolgáltatások keretében Somogyvár és Öreglak községekben 3-3 db, egyenként legfeljebb 12 fő számára otthont adó lakóház, lakóotthon kerülne kialakításra, mellyel településenként 15-20 fő számára létesülhetne hosszú távon munkahely.

A beruházások tervezett helyszínei:

  • Somogyvár, Kossuth Lajos utcai ingatlanon 1 db 12 fős lakóotthon elhelyezése (a régi "Pipacs" Gyermekotthon helyszínén)
  • Somogyvár, Petőfi utcában kettő önkormányzati ingatlanon egyenként 12 fős lakóotthon elhelyezése (jelenleg önkormányzati tulajdonú építési telek területén kerülne kialakításra)

A lakóotthonok kialakítását a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Uniós források felhasználásával kívánja megvalósítani. A beruházással létrejött lakóotthonokat az állam fogja fenntartani.

A beruházás várhatóan 2018. év végén fejeződik be.

A fórumon lehetőség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések, észrevételek megvitatására.