Hírek

Lakossági fórum

Lakossági fórum

a Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona kiváltásáról

Somogyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy a Kéthely, Magyari u. 35. sz. alatti fogyatékosok otthona kiváltása tárgyában lakossági fórumot tart.

Az esemény helye és ideje:
SOMOGYVÁR, IKSZT ÉPÜLETE (8698 Somogyvár, Kossuth L. utca 11.)
2017. március 09. (csütörtök) 16:00

Tájékoztató előadást tartja: Tóth László Norbert a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltségének Igazgatója.

A fórumon várhatóan részt vesz Móring József Attila országgyűlési képviselő, valamint Bátori Zsolt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója is.

A fórumon bemutatásra kerül az a Kormányzati program, amely a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltásáról, és a lakók igényeire épülő, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakításáról szól.

A kiváltás során létrejövő új lakhatási szolgáltatások keretében Somogyvár és Öreglak községekben 3-3 db, egyenként legfeljebb 12 fő számára otthont adó lakóház, lakóotthon kerülne kialakításra, mellyel településenként 15-20 fő számára létesülhetne hosszú távon munkahely.

A beruházások tervezett helyszínei:

  • Somogyvár, Kossuth Lajos utcai ingatlanon 1 db 12 fős lakóotthon elhelyezése (a régi "Pipacs" Gyermekotthon helyszínén)
  • Somogyvár, Petőfi utcában kettő önkormányzati ingatlanon egyenként 12 fős lakóotthon elhelyezése (jelenleg önkormányzati tulajdonú építési telek területén kerülne kialakításra)

A lakóotthonok kialakítását a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Uniós források felhasználásával kívánja megvalósítani. A beruházással létrejött lakóotthonokat az állam fogja fenntartani.

A beruházás várhatóan 2018. év végén fejeződik be.

A fórumon lehetőség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések, észrevételek megvitatására.

Meghívó - március 15.

MEGHÍVÓ

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT!

Értesítjük községünk valamennyi lakóját, hogy a Magyar Forradalom és Szabadságharc március 15-i évfordulója alkalmából községi ünnepélyt szervezünk, melynek helye:

Széchenyi Imre tér.

Az ünnepség időpontja

2017. március 14. (kedd) 12:45 óra.

A műsorban a Szent László Király Általános Iskola 6. osztályos tanulói vesznek részt.

Szeretettel várunk minden somogyvári polgárt a közös ünneplésre.

Gyurákovics László sk.                                                   Szántó Zoltán sk.
      polgármester                                                              iskolaigazgató

Részarány földkiadás hírdetmény

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) kormányrendelet 22.§ (2) bekezdésének megfelelően értesítjük a lakosságot, hogy

Somogyvár községben az alábbi földrészletek tekintetében történik birtokbaadás:

SOMOGYVÁR

030/17

2017.03.09

9:00

SOMOGYVÁR

089/5

2017.03.08

9:00

SOMOGYVÁR

0165

2017.03.10

9:00

SOMOGYVÁR

0239

2017.03.08

11:00

SOMOGYVÁR

0277/4

2017.03.09

12:00

Értesítés a villamos hálózatok környezetének tisztántartására

A Vilkor Kft. értesíti az E.ON Dél dunántúli Áramhálózati Zrt. ellátási területén lévő Ingatlantulajdonosokat, Használókat, Kezelőket, Bérlőket - ideértve a természet- és növényvédelmi területek kezelőit, az erdészeteket, önkormányzatokat -, a továbbiakban együtt Ingatlantulajdonosok), hogy Somogyvár község bel és külterületein a villamos hálózatok nyomvonalának és biztonsági övezetének tisztítását megkezdi, legkésőbb 2017.02.20-án

Felhívjuk az Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy ezt megelőzően elvégezhetik az ingatlanukat érintő vezetékek biztonsági övezetének tisztántartását, azaz az akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok, növényzet eltávolítását, a fák gallyazását.

A teljes felhívás itt olvasható