Hírek

Meghívó - március 15.

MEGHÍVÓ

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT!

Értesítjük községünk valamennyi lakóját, hogy a Magyar Forradalom és Szabadságharc március 15-i évfordulója alkalmából községi ünnepélyt szervezünk, melynek helye:

Széchenyi Imre tér.

Az ünnepség időpontja

2017. március 14. (kedd) 12:45 óra.

A műsorban a Szent László Király Általános Iskola 6. osztályos tanulói vesznek részt.

Szeretettel várunk minden somogyvári polgárt a közös ünneplésre.

Gyurákovics László sk.                                                   Szántó Zoltán sk.
      polgármester                                                              iskolaigazgató

Részarány földkiadás hírdetmény

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) kormányrendelet 22.§ (2) bekezdésének megfelelően értesítjük a lakosságot, hogy

Somogyvár községben az alábbi földrészletek tekintetében történik birtokbaadás:

SOMOGYVÁR

030/17

2017.03.09

9:00

SOMOGYVÁR

089/5

2017.03.08

9:00

SOMOGYVÁR

0165

2017.03.10

9:00

SOMOGYVÁR

0239

2017.03.08

11:00

SOMOGYVÁR

0277/4

2017.03.09

12:00

Értesítés a villamos hálózatok környezetének tisztántartására

A Vilkor Kft. értesíti az E.ON Dél dunántúli Áramhálózati Zrt. ellátási területén lévő Ingatlantulajdonosokat, Használókat, Kezelőket, Bérlőket - ideértve a természet- és növényvédelmi területek kezelőit, az erdészeteket, önkormányzatokat -, a továbbiakban együtt Ingatlantulajdonosok), hogy Somogyvár község bel és külterületein a villamos hálózatok nyomvonalának és biztonsági övezetének tisztítását megkezdi, legkésőbb 2017.02.20-án

Felhívjuk az Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy ezt megelőzően elvégezhetik az ingatlanukat érintő vezetékek biztonsági övezetének tisztántartását, azaz az akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok, növényzet eltávolítását, a fák gallyazását.

A teljes felhívás itt olvasható

Kéthavi számlázásra tér át a DRV Zrt.

Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy több magyarországi víziközmű-szolgáltató mintájára a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. is kéthavi számlázásra változtatja számlázási rendjét a részszámlákat is fogadó állandó lakossági felhasználóknál. A tervezett módosítás 2017 év elején valósul meg.


A DRV Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésének oka, hogy a számlázás ritkításával megtakarított költségeket a szolgáltatás folyamatos fejlesztésére fordíthassa, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának, valamint a szennyvízelvezetés és - tisztítás zavartalanságának folyamatos biztosítása érdekében. A számlázási rend módosítását követően a felhasználók továbbra is szabadon nyomon követhetik költségeiket, lekérdezhetik folyószámla egyenlegüket, bejelenthetik vízmérőállásaikat. Mindemellett a társaság honlapján, a www.drv.hu oldalon lehetőségük van előzetes díjkalkulációra is, aminek segítségével tájékozódhatnak a kéthavi számlázás esetén egy összegben fizetendő díjakról.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.