Rendeletek

Somogyvár Község címerének és zászlójának alkotásáról, használatának szabályozásáról (158.81 kB)

Somogyvár polgárává avatásáról (25.00 kB)

Közterületek használatáról (186.51 kB)

Helyi Építési Szabályzat

Közművelődésről (36.50 kB)

Temetőkről és a temetkezésről (174.88 kB)

Középületek, közterületek fellobogózásáról (24.00 kB)

Helyi környezet védelméről a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (239.45 kB)

Helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről (138.50 kB)

Helyi adókról (pdf, 154.89 kB)

Sportról és az önkormányzat sporttevékenységéről (134.29 kB)

Szép otthon, példás porta cím odaítéléséről (23.00 kB)

Helyi hulladékgazdálkodási tervről (112.64 kB)

Környezetvédelmi Alapról (31.50 kB)

Talajterhelési díjról (26.50 kB)

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő szabályokról (23.50 kB)

A tájékoztató költségvetési mérlegek tartalmának meghatározásáról (31.50 kB)

A tájékoztató költségvetési mérlegek tartalmának meghatározásáról - 1. melléklet (20.50 kB)

A tájékoztató költségvetési mérlegek tartalmának meghatározásáról - 2-5. melléklet (41.50 kB)

A tájékoztató költségvetési mérlegek tartalmának meghatározásáról - 6. melléklet (18.50 kB)

Lakásépítés helyi támogatásáról (33.50 kB)

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról (259.01 kB)

Somogyvár Széchenyi-kastély park természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról (21.00 kB)

Somogyvár Brézai-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról (20.50 kB)

Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (194.99 kB)

Az önkormányzati vagyontárgyak bérleti úton történő hasznosítását célzó eljárások helyi szabályairól (26.00 kB)

Sajátos helyzet meghatározásáról szóló rendelet (32.00 kB)

Egészségügyi ellátások körzeteinek megállapításáról (23.50 kB)

A szociális rendeletről (292.83 kB)

Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról (274.82 kB)

Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról - mellékletei (418.95 kB)

Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról - 3,4,5,6,7,8. sz. mellékletei (343.44 kB)

A gyermekvédelem helyi rendszeréről (118.81 kB)

A helyi kitüntetések és címek adományozásáról (107.83 kB)

Szociális földprogramról (154.92 kB)

Közoktatási intézmények adatszolgolgáltatásról (225.34 kB)

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (299.02 kB)

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről - 1.2.3.4.5.6.7.9.sz.melléklet (761.26 kB)

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről - 12.sz melléklet (117.68 kB)

Helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről (88.77 kB)

Somogyvár településrendezési terve (38.86 MB)